Linkovi

Edukativna i informativna online platforma sa akterima, lekcijama, alatima, te iskustvima o edukaciji u oblasti kulture sjećanja.

Suočavanje sa prošlošću – web stranica i platforma za umrežavanje na Zapadnom Balkanu.

EUROCLIO HIP BiH Udruženje nastavnika istorije/historije/povijesti Bosne i Hercegovine

Forum Civilna mirovna služba (forumZFD).

Anne Frank House / Memory walk.

Projekt HIP – Historija, Istorija, Povijest – poruke za sadašnjost.

Udruženje za podršku ratnim veteranima, obiteljima i žrtvama rata u Bosni i Hercegovini “Pravipožar”.

Humanity in Action u BiH.

Inicijativa mladih za ljudska prava u BiH.

Mreža za izgradnju mira BiH.

Pax christi Aachen, Međunarodni mirovni pokret, Ahen (Njemačka)

Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj, Bijeljina (BiH).

Centar za mir, nenasilje i ljudska prava, Osijek (Hrvatska).

BIRN: Balkanska istraživačka mreža; Tranzicijska pravda, memorijalizacija, Postratni balkanski spomenici u fokusu.

Pravo Ljudski je nezavisna, neprofitna civilna udruga čiji je cilj promocija nezavisnog filma, umjetnosti i kulture.

Laboratorija sjećanja.

Projekt Neprikladni spomenici

Centar za demokratiju i pomirenje u Jugoistočnoj Evropi.

EUROCLIO Europska asocijacija nastavnika historije (Holandija).

Fond za humanitarno pravo, Beograd (Srbija)

C31-Centar za razvoj kulture dečjih prava, Beograd (Srbija).

Documenta – Centar za suočavanje sa prošlošću, Zagreb (Hrvatska).

Muzej ratnog djetinjstva, BiH.

Centar za nenasilnu akciju (CNA), BiH i Srbija

PCRC – Postkonfliktni istraživački centar BiH

Institut za kulturu i umjetnost Ars acta, Skopje (Makedonija)

Drugi svijet Yugoslavia, kratki igrani film

BIRN – dokumentarac ‘The Unidentifi ed’ o ratu na Kosovu

Kratki film britanskog reditelja Jamie Donoughue ‘Shok’ (‘Friend’), o ratovima iz devedesetih

Projekat Living together dokumentarni film o hrabrosti jugoslavenskog sportiste “Know What is Offside”

WARM Foundation: War Reporters’ Festival, BiH (Festival Ratnih reportera)