„Tranzicijska pravda na Univerzitetima” je trogodišnji projekat, čija je realizacija pokrenuta 2011. godine. Cilj ovog projekta je da stvori preduslove za uključivanje sadržaja o tranzicijskoj pravdi kroz zvanične programe pet Univerziteta u Bosni i Hercegovini u već postojeće predmete pet fakulteta na pomenutim Univerzitetima. Na takav način, ovaj projekat doprinosi stvaranju domaćih kadrova i domaće ekspertize iz […]