Tranziciona Pravda na Univerzitetima (BiH)

Tranziciona Pravda na Univerzitetima (BiH)

„Tranzicijska pravda na Univerzitetima” je trogodišnji projekat, čija je realizacija pokrenuta 2011. godine.

Cilj ovog projekta je da stvori preduslove za uključivanje sadržaja o tranzicijskoj pravdi kroz zvanične programe pet Univerziteta u Bosni i Hercegovini u već postojeće predmete pet fakulteta na pomenutim Univerzitetima. Na takav način, ovaj projekat doprinosi stvaranju domaćih kadrova i domaće ekspertize iz oblasti tranzicijske pravde za najmanje pet profesija, a to su: pravnici/e, politikolozi/kinje, sociolozi/kinje, novinari/ke i filozofi/kinje.

Ovo će se realizovati kroz sljedeće aktivnosti:

  • Jačanje i održavanje saradnje sa predstavnicima pet Univerziteta u BiH, kji su uključeni u projekat
  • Razvoj nastavnog plana koji uključuje sadržaje tranzicijske pravde i koji je usklađen sa potrebama obrazovanja za pet različitih profesija
  • Testiranje nastavnog plana sa 80 studenata sa pet Univerziteta kroz specializirane obuke koje su relevantne za njihovo buduće zanimanje
  • Osnivanje i koordiniranje aktivnostima mreže zagovarača za uvođenje tranzicijske pravde u formalni obrazovni sistem
  • Održavanje konferencije sa relevantnim zainteresovanim stranama na kojoj će se raspravljati o mogućnosti uvođenja predmeta tranzicijske pravde na visikoškolske ustanove
  • Realizovanje prvog kruga nastava o tranzicijske pravde na Univerzitetima, koji su bili spremni sadržaj o tranzicijske pravde uvrstiti u zvanične nastavne planove i programe

Projektne ciljne grupe su profesori, koji su uposleni na projektom obuhvaćenim Univerzitetima, te njihovi studenti. Postignuti rezultati projekta će dugoročno biti dostupni i dalje razvijeni kako bi se mogli koristi i od strane budućih studenata.

Projekat podržava Ministarstvo inostranih poslova Kraljevine Norveške, a stručna pomoć u projektu je osigurana kroz učešće stručnjaka Norveškog helsinškog odbora.

Share this :

Leave a Comment!

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *